כנס ישראל לחניה, תנועה ותחבורה, בהפקת מסר אחד, מתקיים מידי שנה במלון קראון פלזה ירושלים ונערכים בו דיונים מקצועיים בהשתתפות מומחים בכירים וראשי העוסקים בתחום, תערוכה ותצוגה של מוצרים ושירותים חדשניים. כמו כן נערכים סיורים מקצועיים ולימודיים במהלך הכנס.