משרדנו עומד לרשותכם ומעניק שירותים בתחום הייעוץ התקשורתי למאבקים ציבוריים. שירותים אלו הוענקו בתחומים שונים לעמותות וארגונים בתחום החברה, העסקים וכלכלה. בין היתר לחקלאים, לקהילות ולמנהלים קהילתיים, למרכזים לטיפוח וקידום יזמות בישראל (מט"י). כמו כן מוענקים שירותים למאבקים ציבוריים  הקשורים לתחום התחבורה (הקמת קו רכבת חדש, שינויי הסדרי תנועה, הפקעות, פגיעה בערכי טבע ונוף, הפקעת שטחים ומבנים ציבוריים, הפליית מגזרים וציבורים שונים ועוד).