המשרד העניק שירותיו בתחום הייעוץ התקשורתי למאבקים ציבוריים בתחומים שונים ביניהם: חקלאות, קהילות ומינהלים קהילתיים, מרכזים לטיפוח וקידום יזמות בישראל, לשכת המתווכים הארצית. כמו כן מוענקים שירותים למאבקים ציבוריים כנגד עוולות וגזירות המוטלים כנגד אזרחים בתחומי התחבורה (שינויי הסדרי תנועה, הפקעות, פגיעה בערכי טבע ונוף, הפקעת שטחים ומבנים ציבוריים, הפליית מגזרים וציבורים שונים ועוד.