You are currently viewing החלום של שמואל פרנקל -להיות ראש הממשלה ליום אחד
ראש הממשלה נתניהו הגשמת חלום לילד שמואל פרנקל במשרד ראש הממשלה - פרויקטים מיוחדים- מסר אחד, משרד יחסי ציבור בירושלים, בהנהלת פיני קבסה

החלום של שמואל פרנקל -להיות ראש הממשלה ליום אחד

הכל התחיל כשיונתן מניידת החלומות פנה לפיני קבסה, מנהל משרד מסר אחד וביקש לעזור לתכנית הטלביזיה שלו, להגשים את חלומו של שמואל פרנקל להיות ראש ממשלה ושצריך להכין אותו לקראת התפקיד ולפגישה עם ראש הממשלה. משם העניינים התחילו להתגלגל. יצאנו לדרך. גייסנו את החברים והפרסומאים יוסי וחן פוליטי, את היועצים יהושע מור יוסף ואבינעם הדס ולאחר יום מרתק ועמוס לעייפה שמואל היה, לדעתנו, מוכן למשימה העיקרית שלו: שיחה בארבע עיניים (או קצת יותר) עם ראש הממשלה. התשובות שלו לשאלות של ביבי היו נפלאות. ואנחנו.. שמחנו מאוד להיות שותפים להגשמת חלום של ילד חביב וחכם שבסה"כ רוצה להיות ראש הממשלה ליום אחד. 

 
אופיר פינס הגשמת חלום לילד שמואל פרנקל במשרד ראש הממשלה - פרויקטים מיוחדים- מסר אחד, משרד יחסי ציבור בירושלים, בהנהלת פיני קבסה
פיני קבסה ושמואל פרנקל הגשמת חלום לילד שמואל פרנקל במשרד ראש הממשלה - פרויקטים מיוחדים- מסר אחד, משרד יחסי ציבור בירושלים, בהנהלת פיני קבסה
אופיר פינס הגשמת חלום לילד שמואל פרנקל במשרד ראש הממשלה - פרויקטים מיוחדים- מסר אחד, משרד יחסי ציבור בירושלים, בהנהלת פיני קבסה
צוות היועצים במסעדת עזורא בשוק מחנה יהודה
הגשמת חלום לילד שמואל פרנקל במשרד ראש הממשלה - פרויקטים מיוחדים- מסר אחד, משרד יחסי ציבור בירושלים, בהנהלת פיני קבסה
הגשמת חלום לילד שמואל פרנקל במשרד ראש הממשלה - פרויקטים מיוחדים- מסר אחד, משרד יחסי ציבור בירושלים, בהנהלת פיני קבסה

ניידת החלומות חלק שני

ניידת החלומות חלק ראשון

מכינים את שמואל פרנקל לראשות הממשלה