Read more about the article ייזום יחסי ציבור וחשיפה לאירועי המחוזיאדה של ירושלים  -במשך עשרים שנה- מסר אחד יחסי ציבור בהנהלת פיני קבסה
אייל ברקוביץ מאמן את נבחרת חברי הכנסת במחוזיאדה - אירוע הספורט העממי הגדול בישראל - תחום פעילות: ייזום ויחסי ציבור לאירועי ספורט. מסר אחד, משרד יחסי ציבור בירושלים, בהנהלת פיני קבסה

ייזום יחסי ציבור וחשיפה לאירועי המחוזיאדה של ירושלים -במשך עשרים שנה- מסר אחד יחסי ציבור בהנהלת פיני קבסה

במשך כעשרים שנים טיפל משרד מסר אחד באירועי המחוזיאדה באילת במטרה לקדם את הספורט העממי. לצורך כך יזמנו אירועים מיוחדים, טורנירים של ספורט ביחד עם דמויות מוכרות בין היתר מהעולם…

להמשך קריאהייזום יחסי ציבור וחשיפה לאירועי המחוזיאדה של ירושלים -במשך עשרים שנה- מסר אחד יחסי ציבור בהנהלת פיני קבסה